Adventní koncert

Adventní koncert souboru REBELCANTO s Rybovou mší vánoční

  • Neděle 12. 12. 2021 v 18 h
  • Rytířský sál zámku Úsobí
  • Vstupné 160 Kč

Účastníky koncertu prosíme o dodržení aktuálně platných opatření:

  • očkování
  • prodělaný covid
  • respirátor

V rámci platných opatření Vás u vstupu požádáme o předložení příslušného certifikátu a podepsání prezenční listiny, na které svým podpisem potvrdíte splnění podmínek.